Zarządzanie łańcuchem dostaw

Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw szanujące prawa człowieka i środowisko to kluczowe zadanie dla zrównoważonego biznesu LG Energy Solution. W LG Energy Solution etyczne i przejrzyste zarządzanie łańcuchem dostaw w całym przedsiębiorstwie jest podstawowym filarem średnio- i długoterminowej strategii biznesowej.


Funkcjonowanie Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych (Code of Conduct for Suppliers) został wdrożony i funkcjonuje od 2016 roku. Składa się on z globalnych norm i przepisów, których muszą przestrzegać dostawcy w celu zapewnienia zrównoważonego funkcjonowania łańcucha dostaw, takich jak prawa człowieka i pracy, zarządzanie etyczne, zdrowie i bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój środowiska, odpowiedzialne zaopatrzenie w minerały i system rozpatrywania skarg. W oparciu o kodeks postępowania dostawców, wstępnie weryfikujemy adekwatność systemu zarządzania łańcuchem dostaw dostawcy już na etapie wyboru nowego dostawcy i systematycznie zarządzamy ryzykiem łańcucha dostaw poprzez regularną ocenę zarządzania i monitorowanie każdego z dostawców. Wszystkie firmy, które współpracują z LG Energy Solution, są zobowiązane do wyrażenia zgody na przestrzeganie Kodeksu Postępowania dla dostawców, a powiązane procedury i historia są zarządzane za pośrednictwem systemu (portalu zakupowego).

Ustanowienie procesu „zapobiegania zawczasu”

Podejmowane są również wysiłki w celu ustanowienia procesu zapobiegawczego, który pozwoli szybko wykryć różne oznaki ryzyka w łańcuchu dostaw. W szczególności, aby zwiększyć przejrzystość łańcucha dostaw kobaltu, stosuje się platformę opartą na „blockchainie”, która praktycznie uniemożliwia arbitralną manipulację i hakowanie przy rozproszonym przechowywaniu danych. Ponadto od 2020 r. funkcjonuje system, który automatycznie łączy dane dla każdego procesu magazynowania surowców i produkcji/wysyłki z platformą blockchain.

Polityka Responsible Sourcing

Wykraczając poza kodeks postępowania dostawcy, ustanowiliśmy politykę odpowiedzialnego zaopatrzenia w surowce. Niniejsza polityka określa podstawowe zasady zarządzania łańcuchem dostaw dla LG Energy Solution i jego dostawców, aby zminimalizować ryzyka związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw, takie jak łamanie praw człowieka i zanieczyszczenie środowiska, w oparciu o wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w łańcuchu dostaw.

LG Energy Solution Sprawdzamy system zarządzania bezpieczeństwem/środowiskiem/zgodnością dostawców poprzez regularną ocenę łańcucha dostaw, a w razie potrzeby przeprowadzamy dodatkowe badanie due diligence zgodnie z wynikiem kontroli i zarządzamy realizacją zadań usprawniających. Ponadto przygotowaliśmy własny system zabezpieczenia przejrzystości łańcucha dostaw, identyfikacji ryzyka i przeprowadzenia należytej staranności w łańcuchu dostaw stron trzecich, aby dostawcy mogli uniknąć podaży i popytu na surowce ze stref konfliktowych i obszarów wysokiego ryzyka. Wyniki są raportowane przez LG Energy Solution do zewnętrznych interesariuszy. LG Energy SolutionOprócz tych wymagań stosujemy system rozpatrywania skarg, do którego mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp interesariusze zewnętrzni, aby szybko reagować na problemy lub zapytania związane z łańcuchem dostaw. W oparciu o politykę odpowiedzialnego zaopatrzenia LG Energy Solution, planujemy systematycznie zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw i aktywnie przyczyniać się do fundamentalnej poprawy ryzyka w łańcuchu dostaw, aby rozwijać zrównoważony i odpowiedzialny biznes.

Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw

Od czasu, gdy kwestia pracy dzieci w łańcuchu dostaw kobaltu została podniesiona przez Amnesty International, międzynarodową organizację praw człowieka w 2016 r., LG Energy Solution dołożyło starań, aby zarządzać odpowiedzialnym łańcuchem dostaw za pomocą różnych metod. W 2017 roku zakończyliśmy badanie due diligence firmy Huayou Cobalt, dostawcy i prekursorów wytopu kobaltu w Chinach. W 2018 roku przeprowadziliśmy badanie bezpośrednie na małej kopalni w Demokratycznej Republice Konga w celu sprawdzenia stanu pracy dzieci i przejrzyście ujawniać odpowiednie wyniki na stronie internetowej. W 2021 dołączyliśmy jako członek Responsible Minerals Initiative (RMI), w ramach Responsible Business Alliance (RBA) i uczestniczymy w międzynarodowych wspólnych wysiłkach na rzecz zmniejszenia ryzyka w łańcuchu dostaw.

Nieustannie co roku przeprowadzamy zewnętrzne badania due diligence w naszym łańcuchu dostaw kobaltu we współpracy z różnymi klientami. W 2020 roku, po przeprowadzeniu pełnoskalowej ankiety dotyczącej głównych łańcuchów dostaw kobaltu, identyfikowane są zadania doskonalące dla każdej firmy a szczegóły wdrożenia są dokładnie monitorowane. Następnie naszym najwyższym priorytetem jest poszerzenie procesu weryfikacji/poprawy w łańcuchu dostaw dla głównych surowców, takich jak lit, nikiel i grafit naturalny, w oparciu o nasze bogate doświadczenie w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw kobaltu i odpowiedzialne zasady zarządzania łańcuchem dostaw, zapewniając surowce dla zrównoważonego biznesu akumulatorowego.