Zarządzanie Minerały konfliktowe

Staramy się wypełniać nasze obowiązki społeczne, aktywnie uczestnicząc w przestrzeganiu zakazu wykorzystywania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.


Przegląd Minerały konfliktowe

Przegląd Minerały konfliktowe Termin „minerały konfliktowe ” odnosi się do czterech minerałów (cyny, tantalu, wolframu i złota) wydobywanych w Demokratycznej Republice Konga i sąsiadujących z nią państwach, takich jak Sudan, Rwanda, Burundi, Uganda, Kongo, Zambia, Angola, Tanzania, a także 10 państwach Afryki Środkowej. Terytoria te są obecnie kontrolowane przez grupy zbuntowanych bojowników i obce wojska, które zarabiają na wydobyciu i dystrybucji tych minerałów. Praktyki te nieustannie wywołują konflikty i pochłaniają liczne ofiary. Często też wiąże się z nimi łamanie praw człowieka i wyzysk pracowniczy.

W lipcu 2010 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął tzw. ustawę Dodda-Franka oraz ustawę o ochronie praw konsumenta, które położyły podwaliny pod prawne nakładanie ograniczeń na „minerały konfliktowe ”. Każda Firma notowana na giełdzie papierów wartościowych USA musi ujawnić i zgłaszać stosowanie „krwawych minerałów” w corocznym sprawozdaniu dla komisji papierów wartościowych i giełd (SEC), składanym do 31 maja. Ustawa ta nakłada powyższe zobowiązania również na niektóre firmy koreańskie, będące dostawcami firm amerykańskich.

CentralAfricanRepublic Republic ofthe Congo DemocraticRepublic ofthe Congo Angola Zambia Tanzania Burundi Rwanda Uganda Sudan

Starania LG Energy Solution

LG Energy Solution, wyklucza już na etapie weryfikacji zakup minarałów z regiowów ogarniętych konfliktami, oraz posiada odpowiednie polityki rmające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, wyzyskowi pracowników czy też łamaniu praw człowieka. Za pośrednictwem systemu informatycznego monitorujemy informacje dotyczące zakupu od dostawców dostarczających cztery główne minerały w celu całkowitego wyeliminowania użycia minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. Ponadto wykorzystywanie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami jest zabronione również wśród firm partnerskich, które otrzymują od nas wytyczne dotyczące zarządzania przyjaznym dla środowiska łańcuchem dostaw. W związku z tym utworzyliśmy organ konsultacyjny z podmiotami powiązanymi z Grupy LG, aby co roku udostępniać zasady zarządzania minerałami z regionów ogarniętych konfliktami oraz prowadzić działania mające na celu zalecenie zakazu stosowania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami każdej firmie partnerskiej.

Rzut oka na łańcuch dostaw kobaltu

Urządzenia IT,samochody elektryczne, itd. Produkty końcowe Producentakumulatorów Producent materiałukatodowego Producent elementówwstępnych Rafineria Huta Górnictwo na dużą skalę LSM * Handlowcy Górnictwo tradycyjnei na małą skalę ASM * Kopalnia Przed dostawą do zakładu Po dostawie do zakładu