Wkład społeczny

LG Energy Solution czując sie odpowiedzailnym za środowisko, społeczeństwo oraz przyszłe pokolenia, promuje wiele działań przyjaznych dla środowiska.


Promowany system

Theme


Environment

W oparciu o naszą społeczną odpowiedzialność
dążymy do stworzenia ekologicznego ekosystemu baterii.

Vision


Together Energy, Sharing Solution

Aby rozwiązać problemy społeczne, z którymi się borykamy
gromadząc energię oraz, dostarczając rozwiązania (solutions),
tworzymy lepszą przyszłość.

Brand


Greening* 2U**

Aby chronić środowisko, społeczeństwo i przyszłe pokolenia,
będziemy stale angażować się
w działania przyjazne dla środowiska.

* Green+ing : Połączenie “green” symbolizującego przyjazność dla środowiska oraz przyrostka „-ing”, który wskazuje, że jest obecnie wdrażany, wyraża wolę aktywnego stosowania proekologicznego wkładu społecznego

** To You [Do Ciebie] (2U) : Wszechświat, który obejmuje środowisko, społeczeństwo i ludzi, jest wyrażany jako „U” i uprzedmiotawiany jako „Ty” (wymowa w j.angielskim brzmi tak samo : U)

Promowany działania

Projekt dotyczący dostaw energii odnawialnej powiązany z użyciem Systemów Magazynowania Energii (ESS) na obszarach wyspiarskich

LG Energy Solution na obszarach wyspiarskich o niskiej niezależności energetycznej instaluje Systemy Magazynowania Energii (ESS) połączone ze źródłami odnawialnej energii. Projekt dostarcza energię elektryczną do większości regionów wyspiarskich, gdzie lądowe sieci energetyczne nie są utworzone, a energia wytwarzana we własnym zakresie jest zasilana głównie olejem napędowym.
Wspieranie samowystarczalności energetycznej dzięki Systemom Magazynowania Energii (ESS) połączonym ze źródłami odnawialnej energii traktujemy jako działania wspierające społeczeństwo.

Wymarzona “Green” Elektrownia

Firma LG Energy Solution wytwarza przyjazną dla środowiska energię za pośrednictwem instalacji do wytwarzania energii słonecznej i przekazuje zyski na rzecz projektu „Hope Green Power Generation Project”, który ma na celu wspieranie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach. Jako przykład partnerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi, w grudniu 2020 r. została ukończona elektrownia słoneczna o mocy 410 kW znajdująca się w Północnym Centrum Tranzytowym w Cheongju.

Przewiduje się że po 20 latach działania elektrownia zaoszczędzi ok. 800 mln wonów, a wielkość redukcji gazów cieplarnianych wyniesie ok. 4900 ton (244 ton rocznie) w regionie Chungbuk (w którym znajduje się miasto Cheongju).

Działania na rzecz lokalnego społeczeństwa

LG Energy Solution Research Institute zlokalizowany w Daejon pomaga poprawić środowisko życia dla dzieci, przeprowadzając prace renowacyjne w lokalnych ośrodkach dla dzieci w ramach „Do Dream Child Center”, projektu poprawy środowiska dla ośrodków dziecięcych.

Od 2005 roku zakład produkcyjny w Ochang stale wspiera z dzieci z rodzin o niskich dochodach w rejonie Cheongju i zapewnia regularne wsparcie, a także prowadzi „Twin Angel Fund”, fundusz składek społecznych utworzony dzięki dobrowolnemu udziałowi pracowników.