Zasady zarządzania personelem

Realizacja filozofii zarządzania LG polegającej na „tworzeniu wartości dla klientów” oraz „zarządzaniu z poszanowianiem człowieka”

Firma LG Energy Solution ceni kreatywność i szanuje wolność swoich pracowników, koncentrując się na ich umiejętnościach i uczciwym traktowaniu.


 1. 1 Źródło wartości

  Szacunek dla kreatywności i wolności - kreatywność źródłem wartości

  • Szacunek dla kreatywności i wolności - kreatywność źródłem wartości
 2. 2 Zarządzanie

  Umiejętności -
  umiejętności napędzają produktywność
  • Firma LG Chem tworzy warunki i procesy potrzebne pracownikom do rozwijania umiejętności.
  Wynagradzanie za wyniki -
  wynagradzanie za wyniki kluczem do motywacji

  • Firma LG Chem monitoruje wyniki pracowników oraz całych zespołów i uwzględnia je przy wynagradzaniu.
 3. 3 Proces oparty na podstawowych

  Równe szanse -
  równe szanse stanowią podstawę zaufania
  • Każdy pracownik otrzymuje takie same szanse na wykorzystanie pełni swojego potencjału, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami.
  Długofalowa perspektywa -
  zarządzanie personelem i organizacją opiera się na długoterminowych planach firmy.
  • Decyzje i działania w zakresie zarządzania personelem muszą być podejmowane w zgodzie z długofalową perspektywą.

Najlepsze umiejętności, najlepsze wyniki i najlepsze korzyści

NAJLEPSZE UMIEJĘTNOŚCI

LG Chem zatrudnia największe talenty z całego świata, nie patrząc na rasę, narodowość czy płeć.

 • Rekrutujemy kreatywne, nietuzinkowe i utalentowane osoby
 • Przydział do działu w oparciu o preferencje i umiejętności pracownika
 • Bonusy dla najbardziej utalentowanych w oparciu o wartość rynkową i efekt biznesowy

NAJLEPSZE WYNIKI

Opierając się na obiektywnej ocenie, LG Chem rozszerza zakres obowiązków i zapewnia szersze możliwości szkoleniowe najlepszym pracownikom, pomagając im dołączyć do elity talentów firmy.

 • Obiektywne i uczciwe oceny
 • Systematyczne możliwości szkoleniowe
 • Doradztwo w zakresie indywidualnej ścieżki awansów i system planowania ścieżki kariery

NAJLEPSZE WYNAGRODZENIE

LG Chem zapewnia najlepsze wynagrodzenie najbardziej utalentowanym, bez względu na rasę, narodowość, płeć, wyznanie, niepełnosprawność, region czy przynależność do organizacji.

 • Struktura wynagrodzeń oparta na umiejętnościach i wynikach
 • Uczciwe wynagradzanie na podstawie wyników
 • Szybka droga awansu dla utalentowanych