Działania w dziedzinie klimatu

LG Energy Solution podejmuje wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energii odnawialnej w odpowiedzi na zmiany klimatyczne oraz zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych w procesie produkcji baterii, aby zapewnić zrównoważoną wartość dodaną zarówno klientom jak i całemu społeczeństwu.


Wizja i cel

Budowanie niskoemisyjnego
ekosystemu w branży akumulatorów

Całkowicie ekologincza produkcja akumulatorów

Zapewnienie zróżnicowanej wartości
dodanej klientom

Misja

Działania w dziedzinie klimatu

Przejście na korzystanie z
energii odnawialnej

Odpowiedź na globalne wytyczne
(Global Regulation)

Dostarczanie informacji dla
inwestorów/klientów

Kluczowe zadania

Zarządzanie efektywnością energetyczną

LG Energy Solution zarządza celami dotyczącymi zużycia i redukcji energii w krajowych i zagranicznych placówkach biznesowych poprawę wydajności procesów oraz wprowadzanie nowych technologii w celu zmniejszenia zużycia energii za pośrednictwem działu technologii energetycznych.

Dodatkowo wymieniamy pomiędzy lokalizacjami biznesowymi i stosujemy doskonałe technologie oszczędzania energii oraz systematycznie zarządzamy energią poprzez tworzenie systemu zarządzania energią dla obiektów biznesowych.

더보기

Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych

Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych w LG Energy Solution Zarządzamy emisjami gazów cieplarnianych w Koreańskich i zagranicznych zakładach biznesowych za pośrednictwem systemu GEMS oraz oczywiście przestrzegamy Koreańskich oraz zagranicznych przepisów dotyczących energii/ emisji gazów cieplarnianych.

Jednocześnie będziemy nadal dążyć do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych z produkcji produktów poprzez ustalanie średnio- i długoterminowych celów redukcji gazów cieplarnianych oraz planów wdrożeniowych.

더보기

Rozwój energii odnawialnej (przyjęcie RE100, EV100)

LG Energy Solution od kwietnia 2021 roku, po raz pierwszy w globalnej branży akumulatorów dołączyło jednocześnie do inicjatyw RE100 i EV100. W ten sposób obiecaliśmy przekonwertować 100% energii elektrycznej we wszystkich lokalizacjach biznesowych, w tym nowych, na energię odnawialną do 2030 r. oraz przekonwertować 100% posiadanych i dzierżawionych pojazdów do 3,5t i 50% posiadanych i dzierżawionych pojazdów do 7,5t na pojazdy przyjazne dla środowiska.

LG Energy Solution aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w procesie produkcji baterii, zwiększa współczynnik konwersji zużytej energii elektrycznej na energię odnawialną. W naszych zakładach zlokalizowanych w Korei eksploatujemy instalacje do wytwarzania energii słonecznej i zwiększamy udział energii odnawialnej, uczestnicząc w rządowym systemie pro-ekologicznym. Ponadto 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w fabrykach w Polsce (2019) i Stanach Zjednoczonych (2020) zostało przetworzone na energię odnawialną, a udział energii odnawialnej zużywanej w koreańskich/chińskich fabrykach był stopniowo zwiększany, docelowo planujemy korzystać w 100% z energii odnawialnej. Ponadto planujemy aktywnie promować zastosowanie energii odnawialnej w dodatkowo rozbudowanych i nowo budowanych fabrykach.

더보기

Redukcja wytwarzanych gazów cieplarnianych przez firmy partnerskie

Jako LG Energy Solution współpracujemy z naszymi partnerami w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z produkcji i transportu surowców.

Aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia akumulatorów, monitorujemy informacje dostawców o energii / gazach cieplarnianych, instalujemy urządzenia o wysokiej wydajności i wspieramy konwersję na energię odnawialną przez cały przemysł produkcji akumulatorów.

더보기