Strategia Środowisko i BHP

Równowaga pomiędzy działalnością biznesową a dbałością o bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko/ Zwiększenie konkurencyjności i skuteczności stosowania zasad z zakresu Środowisko i BHP

LG Energy Solution nadaje bezpieczeństwu i ochronie środowiska najwyższy priorytet oraz wybierając i wdrażając kluczowe zadania w celu wzmocnienia związanej z nimi konkurencyjności i zdolności wykonawczych, nieustannie dąży do harmonii między działalnością biznesową firmy a bezpieczeństwem i ochroną środowiska.


Główny Zadania

01

Zapewnianie
bezwzględnego
bezpieczeństwa


 • Wzmacnianie świadomości
  zasad bezpieczeństwa wśród
  pracowników
 • Zapewnianie bezpieczeństwa
  sprzętu
 • Ulepszanie zabezpieczeń
  przeciwpożarowych i
  przeciwwybuchowych
02

Promowanie zdrowia
poprzez profilaktykę


 • Doskonalenie środowiska
  pracy
 • Dbałość o pracowników z
  problemami zdrowotnymi
 • Zachęcanie do działań
  promujących zdrowie
03

Nieustanne doskonalenie
otaczającego środowiska


 • Reagowanie z wyprzedzeniem
  na przepisy krajowe i
  międzynarodowe oraz problemy
 • Ograniczanie substancji
  zanieczyszczających
 • Wydajne wykorzystywanie
  zasobów

Polityka Środowiska i BHP

W LG Energy Solution rozumiemy, że dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko to podstawy niezbędne do zapewnienia sobie konkurencyjności na wielu polach. W celu nieustannego doskonalenia tych dziedzin zobowiązujemy się przestrzegać następujących zasad:

 • Zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich wymogów prawnych z zakresu Środowiska i BHP oraz ustanowić globalne zasady i najlepsze praktyki w tej dziedzinie.
 • Zobowiązujemy się nieustannie dążyć do wprowadzania innowacji w całym cyklu życia naszych wyrobów, aby dostarczać produkty i świadczyć usługi przyjazne środowisku.
 • Zobowiązujemy się zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i budować kulturę korporacyjną zgodną z tymi zasadami.
 • Zobowiązujemy się wspierać naszych partnerów biznesowych i lokalne społeczności w zakresie doskonalenia praktyk Środowiskowych i BHP w ramach poczucia odpowiedzialności społecznej.
 • Zobowiązujemy się informować wszystkie zainteresowane strony o naszych politykach i programach z zakresu Środowiska i BHP.