Strategia ESG

Jako LG Energy Solution chcemy stać się firmą przyjazną środowisku, która stawia środowisko na pierwszym miejscu w naszej działalności biznesowej, wypełnia nasze obowiązki społeczne i tworzy zrównoważone wartości przyszłości.
Żeby to osiągnąć, przyjęliśmy wizję ESG “We CHARGE toward a better future” która określa „osiem kluczowych obszarów w zakresie środowiska, praw człowieka, bezpieczeństwa i społeczeństwa” oraz cztery dodatkowe główne obszary takie jak „działania na rzecz klimatu, korzystny cykl zasobów, kapitał ludzki i odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw”.
W szczególności do 2030 r. planujemy intensywnie zarządzać czterema kluczowymi obszarami tj. korzystanie w 100% z energii odnawialnej, ponowne wykorzystanie zużytych baterii, absolutne i całkowite poszanowanie praw człowieka oraz ustanowienie czystego i przejrzystego łańcucha dostaw uwzględniającego środowisko, zarówno i w zakresie surowców.


Vision

We CHARGE toward
a better future

Działania na rzecz klimatu osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku
węgla do 2050 r.
LG Enegry Soluton jako firma odpowiedzialna społecznie dąży do neutralizacji wydzielania dwutlenku węgla. jesteśmy zdeterminowani, aby reagować na zmiany klimatyczne jako ważną kwestię biznesową dla firmy i aktywnie reagować na globalne problemy związane ze zmianą klimatu. Wzmacniamy współpracę z partnerami biznesowymi i powiązanymi organizacjami w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w branży akumulatorów, a także zmniejszenia emisji energii i gazów cieplarnianych w zakładach biznesowych.W ramach osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w 2050 r. do 2030roku 100% energii elektrycznej we wszystkich naszych zakładach w Korei oraz poza jej granicami pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych.
Zamknięty cykl zasobów ustanowiony zamknięty obieg
(closed loop) do 2025 r.
Ze względu na duży wzrost rynku akumulatorów do pojazdów elektrycznych, każdego roku zużywane są miliony ton akumulatorów, i ta liczba z roku na rok jest coraz większa. LG Energy Solution promuje ponowne użycie zużytych baterii samochodowych do produkcji Systemów Magazynowania Energii (ESS) oraz prowadzi różne badania i współpracę w zakresie recyklingu zużytych baterii i odpadów przetworzonych z procesu produkcji baterii, aby zminimalizować zanieczyszczenie środowiska i umożliwić prawdziwy zamknięty obieg zasobów.
Zarządzanie prawami człowieka tworzenie miejsc pracy wolnych od ryzyka w zakresie praw człowieka
W LG Energy Solution uznajemy, że poszanowanie praw człowieka jest najważniejszym czynnikiem w biznesie, a w oparciu o naszą filozofię zarządzania „zarządzanie z szacunkiem dla ludzi” i „zarządzanie Jeong-Do”, gwarantujemy i szanujemy ludzką godność, prawa do wolności i szczęścia. „Globalna polityka praw człowieka i pracy” zawierająca nasze wartości została uchwalona i ogłoszona w 2020 roku.
Zarządzanie kapitałem ludzkim rozwój talentów w oparciu o różnorodność
W oparciu o zarządzanie prawami człowieka, LG Energy Solution wdraża aktywną politykę zarządzania różnorodnością i stale rozwija organizację i kapitał ludzki, aby pracownicy mogli realizować swój potencjał w oparciu o ich indywidualne możliwości z zachowaniem szacunku dla różnorodności.
Odpowiedzialność za produkt Zapewnienie 100% ekologiczności produktów do 2023 r.
Aby „zwiększyć wartość dla klientów” w LG Energy Solution staramy się dostarczać klientom przyjazne dla środowiska i konkurencyjne materiały i rozwiązania, jednocześnie przyczyniając się do wspólnego tworzenia zrównoważonej przyszłości klientów. W tym celu prowadzimy różne działania, aby uzyskać i zapewnić wydajne i wartościowe rozwiązania pod względem środowiskowym i ekonomicznym w całym procesie produkcyjnym począwszy od badań i rozwoju a skończywszy na utylizacji produktów.
Zdrowie i bezpieczeństwo Zero poważnych wypadków związanych z ochroną środowiska
W LG Energy Solution ustanowiliśmy i prowadzimy systematyczny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty na normach ISO 14001 i ISO 45001. Zdajemy sobie sprawę, że zdrowie i bezpieczeństwo środowiskowe jest podstawowym elementem zapewniającym zróżnicowaną konkurencyjność, dlatego wytrwale dążymy do jasno określonego celu jakim jest zero wypadków, stale ulepszając nasz system.
Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw zapewnić ryzyko ESG przynajmniej na poziomie 90% do 2030 r.
Wszyscy dostawcy LG Energy Solution muszą przestrzegać obowiązującego od 2016 roku Kodeksu Postępowania, który obejmuje prawa człowieka i pracy, zarządzanie etyczne, zrównoważony rozwój środowiska i odpowiedzialne zaopatrzenie w surowce mineralne. Na tej podstawie wstępnie weryfikujemy adekwatność systemów zarządzania łańcuchem dostaw już od mementu wyboru nowych dostawców i systematycznie zarządzamy ryzykiem łańcucha dostaw poprzez ocenę i ciągłe monitorowanie.
Zrównoważony rozwój oraz wpływ na lokalne społeczeństwo wzmocnienie wizerunku w obszarze współpracy (win-win)
W LG Energy Solution dążymy do stworzenia ekosystemu baterii, który rozwija się wraz z naszymi dostawcami w przekonaniu, że konkurencyjność naszych dostawców jest konkurencyjnością naszej firmy. Ponadto wykorzystujemy wszystkie możliwości LG Energy Solution, aby rozwiązywać różne problemy społeczności lokalnych i wprowadzać zmiany poprzez efektywne wykorzystanie energii.
  • Compliance
  • Governance
  • Communication
  • ESG initiative