Zgodność

Firma LG Energy Solution ustanowiła System Zarządzania Zgodnością (CMS), który identyfikuje ryzyko i zapobiega zagrożeniom związanym z przestrzeganiem przepisów w głównych procesach biznesowych, takich jak jakość, środowisko i bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo informacji. W listopadzie 2021 roku jako pierwsi w branży akumulatorów na świecie uzyskaliśmy certyfikat ISO37301, globalny punkt odniesienia dla skutecznego systemu zgodności.

Zwiększymy naszą przejrzystość i wiarygodność wobec różnych interesariuszy, w tym naszych klientów, i zyskamy przewagę konkurencyjną nad innymi globalnymi firmami pod względem zgodności.


Przegląd Systemu Zarządzania Zgodnością (CMS)

Firma LG Energy Solution wyznaczyła specjalistę ds. zgodności, który nadzoruje działania firmy w zakresie zgodności z przepisami. Do obsługi systemu zarządzania zgodnością powołano zespół ds. zgodności pod jego kierownictwem. Zespół ds. zgodności obsługuje System Zarządzania Zgodnością (CMS) we współpracy z poszczególnymi obszarami praktyki biznesowej.

Obsługa Systemu Zarządzania Zgodnością (CMS)

System Zarządzania Zgodnością firmy LG Energy Solution (CMS) co roku identyfikuje i ocenia ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów oraz wyznacza cele w zakresie zgodności, które należy zrealizować, aby zapobiec zagrożeniom. Monitoruje naruszenia i/lub niezgodne z prawem działania oraz przeprowadza oceny w celu ciągłego doskonalenia CMS.

 1. Identyfikacja i
  ocena zagrożeń
  związanych z
  przestrzeganiem
  przepisów

 2. Ustalanie celów w
  zakresie zgodności

 3. Zapobieganie
  zagrożeniom i
  doskonalenie

 4. Monitorowanie i
  kontrola zgodności

 5. Ocena i
  doskonalenie
  CMS

System Zarządzania Zgodnością (CMS)

Ulepszanie Systemu Zarządzania Zgodnością (CMS)

Firma LG Energy Solution ma na celu obsługę zintegrowanego systemu CMS i doskonalenie zarządzania zgodnością z przepisami. W związku z tym będziemy wspierać ekspertów ds. zgodności, ustanawiać i poprawiać zasady oraz reguły, prowadzić system zgodności, stale go monitorować i kontrolować, a także wdrażać kulturę organizacyjną zorientowaną na zgodność z przepisami.

 1. 01

  Stworzenie organu
  konsultacyjnego ds.
  zgodności


  Wspieranie ekspertów ds. zgodności poprzez szkolenia prowadzone przez zewnętrznych specjalistów
 2. 02

  Zasady


  Przegląd wytycznych dotyczących zgodności, standardów kontroli i instrukcji Przekazywanie komunikatów dotyczących zgodności od kierownictwa
 3. 03

  System


  Cyfryzacja systemu zarządzania zgodnością za pośrednictwem portalu zgodności
 1. 04

  Process


  Stałe monitorowanie/inspekcje i doskonalenie za pośrednictwem portalu zgodności
 2. 05

  Kultura organizacyjna


  Ustanowienie korporacyjnej kultury zarządzania zgodnością poprzez budowanie CMS w zagranicznych spółkach zależnych
 • ISO37301 Download

 • KOREA | HQ

  LG Energy Solution (Headquarter)

 • CHINA | LGESNJ

  LG Energy Solution (Nanjing) Co., Ltd.