Informacje o Zarządzaniu Jeong-do

Zarządzanie Jeong-Do to zarządzanie etyczne oraz kodeks postępowania, umożliwiający rozwój możliwości oraz uczciwą konkurencję.


Fundamentalna zasada organizacyjna, którą wszystkie spółki LG kierują się od początku swego istnienia. Zasady zarządzania Budowanie wartości dla klientaZarządzanie zorientowane na ludzi Etyczne zarządzanie i kodeks postępowania, wspiera rozwój i uczciwą konkurencję. Metodologia behawioralna Zarządzanie Jeong-Do Nadrzędnym celem dla marki LG jest rozpoznawalność jako lidera rynku zarówno pod względem sprawności biznesowej, jak i zarządzania. Wizja Nr 1 LG LG way

Zarządzanie Jeong-Do

Integrität


Die Arbeit wird mit
größter Transparenz nach
Prinzipien und Standards
durchgeführt.

Faire Transaktionen


Bei jeder Transaktion
gleiche Chancen und faire
Behandlung bieten.

Fairer Wettbewerb


Verbessere Fähigkeiten,
mit denen man Rivalen im
fairen Wettbewerb
überholen kann.