Program zarządzania Jeong-do

W celu systematycznego i jednolitego wdrażania praktyki zarządzania Jeong-Do utworzono „Biuro ds. Etyki”, dedykowaną organizację, która zapewnia szkolenia, marketing oraz prowadzi dochodzenia. Istnieje również oddzielny „zespół zarządzania Jeong-Do”, aby zapewnić wydajność i zwiększyć konkurencyjność organizacji wewnętrznej.


 1. 1

  Portal Zarządzania według Zasad

  LG Energy Solution obsługuje stronę sieci wewnętrznej zawierającą szczegółowe informacje na temat Zarządzania według Zasad, takie jak kodeksy postępowania LG, pytania i odpowiedzi dotyczące Zarządzania według Zasad, itp. Poprzez tę stronę LG Energy Solution zapobiega wszelkim aktom naruszeń spowodowanych niewłaściwym rozumieniem kodeksów postępowania LG oraz udziela odpowiedzi na wszelkie pytania jakie mogą się pojawiać w trakcie realizowania Zarządzania według Zasad.

 2. 2

  Edukacja/Promocja Zarządzania przez Zasady

  LG Energy Solution zapewnia programy szkoleniowe dla swoich pracowników dostosowane do ich obowiązków. a także do ich stanowisk, w tym dla nowych pracowników, kierowników, pracowników wyższego szczebla, itp. Firma zapewnia również programy szkoleniowe online, aby wszyscy pracownicy mogli regularnie odbywać kursy szkoleniowe dotyczące Zarządzania według Zasad. Ponadto firma rozszerzyła zakres swoich programów szkoleniowych, obejmując pracowników oddziałów zagranicznych oraz firmy partnerskie. Oprócz programów szkoleniowych LG Energy Solution dokłada wszelkich starań, aby stworzyć solidne podwaliny kultury organizacyjnej opartej na Zarządzaniu według Zasad, promując odpowiednie działania i przedstawiając konkretne przykłady naruszeń.

 3. 3

  Raportowanie aktów łapówkarstwa

  LG Energy Solution surowo zabrania swoim pracownikom przyjmowania jakichkolwiek gratyfikacji finansowych lub prezentów od jakichkolwiek osób w jakichkolwiek okolicznościach. Szczególnie zabrania przyjmowania jakichkolwiek osobistych prezentów, także związanych z gratulacjami i kondolencjami. Jeżeli którykolwiek pracownik miałby przyjąć pieniądze lub prezent z nieuniknionych powodów, wymaga się ich zwrotu po przedłożeniu raportu firmie. Jeżeli nie jest to możliwe, wymagane jest przeznaczenie ich bezpośrednio na rzecz organizacji dobroczynnych. Jeżeli to również nie jest możliwe, firma przeprowadzi wewnętrzną aukcję prezentów otrzymanych przez pracowników i wesprze zgromadzonymi w ten sposób środkami organizacje dobroczynne.

 4. 4

  Zobowiązanie do stosowania Zarządzania według Zasad

  LG Energy Solution składa obietnicę stosowania Zarządzania według Zasad w imieniu wszystkich swoich pracowników online. W tej obietnicy pracownicy LG Energy Solution oraz firm partnerskich zobowiązują się do przestrzegania kodeksów postępowania LG oraz praktykowania Zarządzania według Zasad każdego roku.

 5. 5

  Hotline dotyczący Etyki

  Hotline dotyczący Etyki LG Energy Solution prowadzi gorącą linię ds. Etyki umożliwiającą zgłaszanie wszelkich naruszeń lub nieprawidłowości związanych z Zarządzaniem według Zasad. Kierownictwo, pracownicy oraz wszelkie zaangażowane strony mogą złożyć zgłoszenie przez Internet, pocztą tradycyjną lub faksem. LG Energy Solution stale podejmuje wysiłek na rzecz zapobiegania korupcji i oszustwom których mogliby dopuścić się pracownicy, jednocześnie doskonaląc nieracjonalne systemy i procesy pracy.

  E-mail
  lgesethics@lgensol.com
  Tel
  +82-2-3773-4123