ESG Initiative

LG Energy Solution angażuje się w tworzenie wartości dla zrównoważonej przyszłości poprzez
wzmocnienie zarządzania kwestiami środowiskowymi, społecznymi i dotyczącymi ładu korporacyjnego (ESG).
Mamy na celu monitorować postępy za pomocą wskaźników ESG, ujawniać informacje w przejrzysty sposób i wykorzystywać współpracę z odpowiednimi partnerami poprzez dołączanie do globalnych inicjatyw.


RBA (Responsible Business Alliance)

LG Energy Solution jest pierwszą koreańską firmą produkującą baterie, która dołączyła do Responsible Business Alliance. RBA jest największym na świecie sojuszem poświęconym odpowiedzialności społecznej korporacji w globalnym łańcuchu dostaw, w skład którego wchodzi ponad 190 firm z całym świecie.
W pełni popieramy wizję i cele RBA i jesteśmy zobowiązani do napędzania zrównoważonych wartości dla pracowników, środowiska oraz biznesu na całym globalnym łańcuchu dostaw baterii. Dążymy do ciągłego zrównywania naszych operacji z założeniami Kodeksu Postępowania RBA, i współpracujemy z dostawcami i udziałowcami, aby poprawić warunki pracy i warunki środowiska oraz wyniki biznesowe, stając na przedzie i stosując standardy i postępując zgodnie z ESG.

RMI (Responsible Minerals Initiative)

Dołączyliśmy również do RMI, aby pozyskiwać minerały w etyczny i przejrzysty sposób. RMI, inicjatywa w ramach RBA, została ustanowiona w 2008 r. w odpowiedzi na problemy praw człowieka i kwestie środowiskowe w procesie pozyskiwania minerałów, takich jak kobalt. Obecnie w inicjatywie uczestniczy ponad 400 firm z całego świata.

RLI (Responsible Labor Initiative)

LG Energy Solution, jako pierwsza koreańska firma produkująca baterie dołączyła i uczestniczy w działaniach RBA, jak również RLI, i aktywnie zabiega o poprawę sytuacji w zakresie pracy i praw człowieka w globalnym łańcuchu dostaw. RLI to inicjatywa w ramach RBA, która powstała w 2017 r. w odpowiedzi na problemy dotyczące pracy przymusowej, pracy dzieci i warunków pracy. Członkami uczestniczącymi jest ponad 180 firm, w tym nasi kluczowi klienci.

RE100 (Renewable Electricity 100%)

W kwietniu 2021 r. firma LG Energy Solution dołączyła do inicjatywy RE100 i zobowiązała się do przejścia w 100% na wykorzystywanie odnawialnej energii elektrycznej do 2030 r. Obecnie nasze fabryki w Polsce i Stanach Zjednoczonych korzystają w 100% z odnawialnych źródeł energii elektrycznej, a zakłady w Korei i Chinach stopniowo rozszerzają wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych.

EV100 (Electric Vehicle 100%)

W kwietniu 2021 r. firma LG Energy Solution dołączyła do inicjatywy EV100 i do 2030 r. wyposaży posiadane oraz zakontraktowane floty wyłącznie w pojazdy elektryczne. Jako producent akumulatorów do pojazdów elektrycznych będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez przejście na pojazdy przyjazne dla środowiska.

CDP (Carbon Disclosure Project)

W 2021 r. firma LG Energy Solution po raz pierwszy uczestniczyła w projekcie ujawniania danych o emisji dwutlenku węgla (CDP) i przedstawiła strategie reagowania na zmiany klimatu, takie jak RE100 do 2030 r. i neutralność węglowa do 2050 r.

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure)

W raporcie ESG, LG Energy Solution w przejrzysty sposób przedstawia informacje dotyczące swojego wpływu na klimat, odzwierciedlając zalecenia TCFD. Będziemy nadal analizować możliwości biznesowe oraz zagrożenia spowodowane zmianami klimatu oraz przejmować inicjatywę, reagując na nie poprzez podejmowanie zróżnicowanych działań na rzecz osiągnięcia celu RE100 do 2030 r. i neutralności węglowej do 2050 r.

SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

LG Energy Solution w przejrzysty sposób zarządza wskaźnikami związanymi z ESG i ujawnia je zgodnie z wymogami międzynarodowych standardów. Począwszy od 2021 r., informacje niefinansowe związane z ESG wymagane przez Radę Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju (SASB) są publicznie ogłaszane w naszym raporcie ESG.