ESG dostawców

Ponieważ na całym świecie rośnie liczba przypadków, w których kwestie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw bezpośrednio lub pośrednio wpływają na biznes, rośnie znaczenie zarządzania ryzykiem.
W związku z tym firma LG Energy Solution ustanowiła i prowadzi system zarządzania łańcuchem dostaw zgodnie ze standardami wymaganymi przez organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ i OECD, i ściśle komunikuje się z głównymi interesariuszami, takimi jak dostawcy, klienci, inwestorzy i organizacje pozarządowe, ustanawia kodeks postępowania dla dostawców i przeprowadza ocenę ESG. W związku z tym zachęcamy również firmy partnerskie do wzmaciania działań w zakresie przestrzegania praw człowieka.


Proces zarządzania łańcuchem dostaw

 1. Plan


  Kodeks postępowania
  partnerów

 2. Wykonanie


  Ocena odpowiedzialności
  społecznej partnerów

 3. Sprawdzenie


  Analiza wyników
  oceny

 4. Działanie


  Monitorowanie
  ulepszeń

Postęp

 1. Year of 2016

  Stworzenie kodeksu
  Postępowania
  dla partnerów.

 2. Year of 2017

  Opracowanie systemu
  zarządzania Korporacyjną
  odpowiedzialnością
  społeczną dla partnerów.

 3. Year of 2018

  Przeprowadzany audyt CSR
  i inspekcja dostawców w
  lokalnej placówce
  na miejscu
  (Korea, Chiny)

 4. Year of 2019

  Rozszerzone cele i regiony
  podlegające ocenie
  (Chiny, Polska, itp.)

 5. Year of 2021~

  Usprawnienie oceny ESG
  firm współpracujących

Wytyczne dotyczące przestrzegania Kodeksu Postępowania dla Dostawców

W 2016 roku wprowadziliśmy Kodeks Postępowania dla Dostawców, który składa się z 10 elementów, takich jak m.in przestrzeganie praw człowieka i kodeksu pracy, zarządzanie etyczne, bezpieczne środowisko i etyczne zakupy, których każdy z dostawców musi przestrzegać. W 2017 r. ustanowiono politykę Due Diligence, aby zabronić wykorzystywania surowców pozyskanych metodami nieetycznymi, takich jak nielegalne i poważne naruszenia praw człowieka, w tym minerałów z obszarów konfliktu, oraz dodatkowo wzmocnić system monitoringu surowców. Aby dostawcy przestrzegali Kodeksu Postępowania, jesteśmy zobowiązani do corocznego podpisywania umowy o przestrzeganie Kodeksu Postępowania z każdym z naszych partnerów biznesowych.

Przeprowadzanie oceny ESG partnerów biznesowych

Co roku oceniamy, czy dostawcy wdrożyli Kodeks Postępowania, identyfikujemy zadania doskonalące na miejscu u każdego z dostawców i wspólnie monitorujemy wyniki wdrożenia. Od 2021 roku w szczególności wzmocniliśmy kryteria oceny, ulepszając istniejącą „Ocenę CSR Dostawcy” do „Oceny ESG Dostawcy” i przeprowadzamy ją w połączeniu z oceną zakupu (ocena rejestracji nowej firmy, ocena regularna). W przypadku oceny rejestracji nowej firmy, dotyczy ona rejestracji firm w Korei i brane wniej pod uwagę jest 10 elementów oceny, m.in. takich jak przestrzeganie praw człowieka, kodeksu pracy i bezpieczne środowisko. Regularna ocena przeznaczona jest dla producentów surowców (około 200 firm rocznie) i obejmuje łącznie 60 punktów oceny, w tym zakaz pracy przez dzieci, ochronę pracowników chronionych, przestrzeganie godzin pracy, gospodarkę mineralną w strefach konfliktów, bezpieczeństwo i środowisko, zarządzanie licencjami i zarządzanie zapobieganiem ryzyka.

Na podstawie wyników CSR SAQ (Self Assessment Questionaire) przygotowanych przez dostawców wybierane są grupy wysokiego ryzyka i przeprowadzane są audyty na miejscu u dostawcy. W 2018 roku przeprowadziliśmy lokalne inspekcje zgodności z CSR dla pięciu dostawców zlokalizowanych w Nanjing w Chinach. W przyszłości planujemy zminimalizować ryzyko niezgodności z CSR w łańcuchu dostaw poprzez rozszerzenie celów kontroli o dostawców we wszystkich naszych globalnych bazach produkcyjnych.