Systemy zarządzania Środowisko i BHP

W LG Energy Solution wprowadziliśmy systematyczne systemy zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiska, takie jak ISO 14001 i ISO 45001, i stale je ulepszamy dzięki inspekcjom i audytom, przeprowadzanym przez niezależne strony trzecie.


Zarządzanie Środowisko i BHP

LG Energy Solution publicznie ogłosiło swoją wolę zarządzania w oparciu o bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska oraz ustanowiło zasady zarządzania BHP i ochroną środowiska, aby zasugerować ogólne wskazówki. Na podstawie tych zasad firma LG Energy Solution opracowała zestaw norm wdrażania pracy oraz reguł/praktyk dla procedur roboczych, aby praca poszczególnych obszarów działalności przebiegała płynnie.

Polityka

Publiczne ogłoszenie zobowiązania firmy
do zarządzania poprzez bezpieczeństwo i
ochronę środowiska oraz zapewnienie spójnego
kierunku polityki bezpieczeństwa i ochrony
środowiska, w celu zapewnienia
zoptymalizowanego środowiska zarządzania
bezpieczeństwem.

Przepisy dotyczące
bezpieczeństwo środowiska

Kontrolowanie całej firmy poprzez
nakreślenie podstawowych reguł oraz
norm wykonywania prac związanych
z ogólnym bezpiecznym
środowiskiem w firmie.


Praktyki bezpieczeństwo
środowiska

Określenie szczegółowych metod i środków dla
procedur roboczych oraz standardów
wyznaczonych w przepisach oraz innych
spójnych procedur i metod niezbędnych
do wykonywania zadań.

Wewnętrzne zasady
bezpieczeństwo środowiska

Określenie względnie nietrwałych
i elastycznych procedur i sztandarów
w oparciu o poszczególne lokalizacje
(siedziba, oddział, fabryka, centrum
badawcze, itp.)
oraz ich standardów pracy.

Działania korygujące dotyczące niezgodności w zakresie bezpiecznego środowiska Przegląd zarządzania bezpiecznym środowiskiem Ulepszenie DZIAŁANIE Audyt wewnętrzny bezpiecznego środowiska Raportowanie wypadków oraz dochodzeń Monitorowanie bezpiecznego środowiska oraz zarządzanie wynikami Ocena wyników SPRAWDZENIE Standard on Pre-Start SEInspection Standard on Work PermitManagement Standard on ProductStewardship Management Standard on Transport SE Management Standard on Safe Operating Procedure Control Standard on Fire Protectionand Safety Management Upoważnienie do bezpiecznego wykonywania pracy Zarządzanie zdrowiem Przygotowanie i reakcja na nagłe wypadki Zarządzanie bezpiecznym środowiskiem partnerów Gospodarowanie substancjami niebezpiecznymi Obsługa WYKONANIE Zarządzanie dokumentami dotyczącymi bezpiecznego środowiska Komunikacja w zakresie bezpiecznego środowiska Edukacja w zakresie bezpiecznego środowiska Plan Pomoc Zarządzanie ryzykiem Środowisko i BHP nowych obszarów działalności oraz nowych inwestycji Zarządzanie celami dotyczącymi Środowisko i BHP Zarządzanie przepisami dotyczącymi Środowisko i BHP Ocena ryzyka Ocena wpływu na środowisko Plan Planowanie System zarządzania środowiskowa i BHP Polityka Środowisko i BHP Plan Przywództwo