Środowisko produktów

Oferując bardziej przyjazne środowisku i konkurencyjne materiały i rozwiązania, LG Energy Solution pragnie być częścią sukcesu naszych klientów oraz zrównoważonej przyszłości.


Eco-Product Solution Partner
Zwiększanie wartości klienta Reagowanie na globalny rynek (nowe okazje biznesowe)

Partner od ekorozwiązań produktowych [eko = ekologia + ekonomia]: termin ten odnosi się do tworzenia rozwiązań efektywnych i wartościowych pod względem środowiskowym i ekonomicznym w całym cyklu życiowym produktu — od fazy badawczo-rozwojowej po utylizację.

Misja

Uczynić wszystkie produkty ekoproduktami

 • Zgodność z przepisami prawa

 • firmowym kodeksem

Główny Zadania

01

Zarządzanie produktami


 • Wdrożenie polityki ekoproduktów
 • Definiowanie procedur roboczych
 • Przestrzeganie przepisów prawa
 • Spełnianie wymagań klientów
02

Bezpieczeństwo produktów


 • Tworzenie MSDS
 • Ocena czynników ryzyka
 • Ocena zagrożeń

03

Podnoszenie świadomości


 • Reagowanie na nowe przepisy prawa
 • Reagowanie na działania organizacji pozarządowych
 • Reagowanie na działania organów rządowych
04

Kwestie prawne


 • Monitorowanie przepisów prawa
 • Przestrzeganie wymogów organów audytowych
 • Przestrzeganie wymogów organów ustawodawczych

Tworzenie ekoproduktów

Jako Firma wytwarzająca i dostarczająca całemu światu materiały i produkty niezbędne dla rozwoju nowoczesnego przemysłu i poprawy komfortu życia ponosimy ogromną odpowiedzialność za wpływ naszych produktów na środowisko i ludzkie zdrowie. Dlatego wszędzie tam, gdzie występuje negatywny wpływ na zdrowie i środowisko, staramy się go redukować. Przede wszystkim koncentrujemy się na ograniczaniu lub eliminowaniu zawartości szkodliwych substancji w naszych produktach. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu produktów na środowisko i zdrowie kontrolujemy procentową zawartość takich substancji, utrzymując je poniżej poziomów dozwolonych w Korei i innych krajach. Ponadto, opracowując nowe, zorientowane na przyszłość technologie, nieustannie dążymy do tego, aby coraz większą część naszego portfolio stanowiły ekoprodukty (np. ekologiczne źródła energii czy innowacyjne materiały nowej generacji).

Jak kontrolujemy zawartość szkodliwych substancji

 • 01

  W firmie LG Energy Solution dokładnie kontrolujemy postępowanie z materiałami w przypadku każdego produktu wytwarzanego z surowców, stosując przy tym nasze praktyki zarządzania produktami w środowisku. Wszystkie szkodliwe substancje dzielimy na trzy kategorie w zależności od wielkości ryzyka. Ulepszyliśmy system tak, aby nie można było zakupić żadnego materiału, zanim nie przejdzie on przez proces weryfikacji.

 • 02

  W naszym systemie wszystkie kontrole związane z potencjalnie niebezpiecznymi materiałami oraz specyfikacje procesowe wymagane przez unijne rozporządzenie REACH są wykonywane elektronicznie, dzięki czemu, po weryfikacji, klient może sprawdzić wyniki online i natychmiast otrzymać certyfikat zgodności, w formacie zgodnym z przepisami prawa.

 • 03

  Od 2010 roku informacje o składzie produktów są wprowadzane do wykazu substancji firmowego systemu ERP. Dzięki temu obecność i ilość szkodliwych substancji w wytwarzanych i/lub sprzedawanych produktach mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym i sprawdzane na prośbę klienta.

 • 04

  Sprawdzane są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) wszystkich materiałów kupowanych od dostawców, a szczególne przypadki są dodatkowo skrupulatnie rejestrowane w systemie elektronicznego zatwierdzania. Umożliwia to elektroniczne gromadzenie i przechowywanie kart MSDS wszystkich materiałów, pozwalając na identyfikację związanych z nimi zagrożeń i czynników ryzyka.

Ponowne użycie, recykling akumulatorów

W związku z szybkim rozwojem rynku pojazdów elektrycznych oczekuje się, że do 2030 r. na całym świecie będzie około 90 GWh zużytych baterii. Aby zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i dostarczać wartość dodaną przy użyciu zużytych baterii, LG Energy Solution dąży do zbudowania systemu przetwarzania, który obejmuje cały system wartości społecznych, począwszy od surowców akumulatorowych, przez produkcję, konsumpcję aż po utylizację.

Stworzenie systemu recyklingu zużytych akumulatorów

01

LG Energy Solution tworząc system obiegu baterii skoncentrowany na regionalnych zakładach produkcji akumulatorów, planuje zbudować strukturę, w której zużyte akumulatory staną się surowcem dla nowych akumulatorów.

02

Akumulatory litowo-jonowe instalowane w pojazdach elektrycznych mają wysoką gęstość energii, dzięki czemu można je ponownie wykorzystać w innych dziedzinach, nawet jeśli ich wydajność jest obniżona. Po ponownym użyciu zużyty akumulator jest demontowana w celu wydobycia i recyklingu rzadkich metali, takich jak lit, kobalt, nikiel i mangan.

03

LG Energy Solution planuje ciągły rozwój modeli biznesowych i technologii aplikacji wykorzystujących akumulatory, które osiągnęły kres swojej żywotności jako źródło zasilania pojazdów elektrycznych. Opracowujemy metodę przewidywania żywotności baterii, aby dokładnie ocenić wartość rezydualną baterii po zużyciu i współpracujemy z różnymi powiązanymi organizacjami, aby znaleźć najlepszy model biznesowy do wykorzystania zużytych akumulatorów. Ponadto opracowujemy modele współpracy z największymi producentami samochodów w celu zabezpieczenia i recyklingu zużytych akumulatorów zapewniając stabilną przyszłość.

04

LG Energy Solution dąży do ustanowienia cyklu, w którym baterie, których nie można już wykorzystać po uprzednim ponownym użyciu, są wykorzystywane jako surowce do produkcji baterii poprzez procesy demontażu, rafinacji i wytapiania.

05

Obecnie prowadzimy (we wczesnym etapie) działalność polegającą na zbieraniu odpadów z procesu elektrodowego powstających w procesie produkcji akumulatorów i przetwarzaniu ich jako surowców do produkcji akumulatorów.
Aby stworzyć zamknięty obieg dla każdego regionu produkcyjnego w kraju i za granicą, tworzymy strukturę, w której wybierane są lokalne firmy recyklingowe i dostarczane surowce są ponownie przetwarzane przez firmy partnerskie. Dążymy do ustanowienia systemu recyklingu w Chinach w 2020 r., Korei i Europie w 2021 r. oraz fabryk w USA w 2022 r.